Escalada Igne

  

Escoles properes

Loading...


Vies totes les vies »

Grau A-vista Flaix Assajat Total
8b - - 8 8
8a+ - - 4 4
8a - - 23 23
7c+ - - 10 10
7c - 2 35 37
7b+ - 1 11 12
7b 2 4 43 49
7a+ 10 4 36 50
7a 23 13 90 126
6c+ 6 3 14 23
6c 6 5 25 36
6b+ 2 - 6 8
6b 2 1 1 4
6a+ 1 - 2 3
6a - 1 1 2

Últims registres totes les vies »

Ecce Bombo 7b+ felix
Aspis 6c+ lota
I fratelli Bolivar 6c luc_de

Vies populars a Igne

Escaladors més actius

Altres escoles populars a Itàlia