Eracles

Informations

  • Marc
  • Serra Navarro
  • Viladecavalls
  • 1980
  • 2014
  • 2007

Cada dia una mica més lluny...

ToposVoir toutes les voies »

Degré Total  
8b+ 1
1
8b 13
13
8a+ 21
21
8a 57
56
7c+ 42
40
7c 92
76
13
7b+ 77
55
19
7b 98
55
37
7a+ 100
31
13
56
7a 119
36
9
74
6c+ 62
21
39
6c 93
22
65
6b+ 56
13
41
6b 56
13
42
6a+ 40
33
6a 30
26
5c 1
1

Photos de eracles toutes les photos »

16-03-2018
13-08-2014

Dernières ascensions Voir toutes les voies »

03-12-2022
7c
Leonidio Twin Caves
22-11-2022
8a
Montserrat Guilleumes
13-11-2022
7b
Calders

Falaises les plus fréquentées