Eracles

Informations

  • Marc
  • Serra Navarro
  • 1980
  • 2014
  • 2007

Cada dia una mica més lluny...

RoutesSee all routes »

Grade Total  
8b 5
5
8a+ 11
11
8a 24
24
7c+ 27
27
7c 41
33
6
7b+ 60
46
14
7b 67
44
20
7a+ 87
30
10
47
7a 103
35
6
62
6c+ 56
21
35
6c 87
22
6
59
6b+ 56
13
41
6b 56
13
42
6a+ 40
33
6a 30
26
5c 1
1

Pictures by eracles all pictures »

16-03-2018
13-08-2014

Latest Ascents See all routes »

01-06-2018
8a+ 10+
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran
27-05-2018
8b
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran
19-05-2018
8b
-
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran

Most attended crags