Eracles

Informations

  • Marc
  • Serra Navarro
  • 28-05-1980
  • 13-08-2014
  • 2007

Cada dia una mica més lluny...

Routes See all routes »

Grade On-Sight Flash Redpoint Total
8b - - 1 1
8a+ - - 9 9
8a - - 21 21
7c+ - - 25 25
7c 6 2 31 39
7b+ 14 - 46 60
7b 20 3 44 67
7a+ 47 9 30 86
7a 62 6 35 103
6c+ 35 - 21 56
6c 59 6 22 87
6b+ 41 2 13 56
6b 42 1 13 56
6a+ 33 2 5 40
6a 26 1 3 30
5c 1 - - 1

Latest Ascents See all routes »

20-12-2017 Sprint Final Montserrat Agulla del Senglar 8a+
12-12-2017 Somni Diabòlic Montserrat Agulla del Senglar 8a
09-12-2017 Viote, my friend Margalef Racó de les espadelles 7c+

Most attended crags