2.9

Escalada Montasico

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b+ 3
3
7b 2
2
7a+ 3
2
1
7a 2
1
1
6c+ 2
1
1
6c 3
1
1
1
6b+ 2
1
1
6b 5
2
3
vegeu totes les estadístiques