4.1

Escalada Lanaitto

Vies totes les vies »

Grau Total  
8b 1
1
8a+ 4
4
8a 1
1
7c+ 1
1
7c 6
5
1
7b 4
2
2
7a+ 1
1
7a 2
2
6c+ 1
1
6c 2
1
1
6b+ 1
1
6b 2
2
vegeu totes les estadístiques

Fotos de Lanaitto totes les fotos »

20-11-2022

Escoles properes

Loading...