Escalada Fessourier

  

Escoles properes

Loading...


Vies totes les vies »

Grau A-vista Flaix Assajat Total
7c 2 - 4 6
7b+ 1 - - 1
7b 8 1 2 11
7a 7 3 - 10
6c+ 3 2 - 5
6c 4 2 1 7
6b - 1 - 1
6a+ - 1 - 1

Últims registres totes les vies »

Fil à la patte S3 7b AV eracles
Oz La Source 6c+ AV eracles
Christian xerox 7c AV robertored

Vies populars a Fessourier

Escaladors més actius

Altres escoles populars a França