Vilarock

Informations

  • 2019

ToposVoir toutes les voies »

Degré Total  
7c 11
11
7b+ 16
16
7b 33
32
7a+ 31
25
5
7a 45
19
25
6c+ 15
13
6c 19
3
15
6b+ 15
3
10
6b 4
4
6a 1
1

Photos de vilarock toutes les photos »

06-02-2022

Dernières ascensions Voir toutes les voies »

21-05-2024
7c
Grau Del Sunyer Grau del Sunyer
19-05-2024
7a+
Montserrat Clot del Boixar (dreta)
19-05-2024
7c 10+
Montserrat Clot del Boixar (dreta)

Falaises les plus fréquentées