2.8

Escalada Subirats

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b 1
1
7a 7
5
2
6c+ 3
3
6c 5
3
1
1
6b+ 1
1
6b 4
4
6a+ 3
1
1
1
6a 17
3
2
12
5c 6
1
5
5b 10
1
9
5a 4
2
2
4b 4
4
4a 2
2
vegeu totes les estadístiques

Escoles properes

Loading...