2.7

Escalada Subirats

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b 1
1
7a 7
5
2
6c+ 3
3
6c 5
3
1
1
6b+ 1
1
6b 4
4
6a+ 3
1
1
1
6a 16
3
2
11
5c 6
1
5
5b 9
1
8
5a 4
2
2
4b 1
1
4a 1
1
vegeu totes les estadístiques

Escoles properes

Loading...