4.0

Escalada Positano

Últims registres totes les vies »

Cannabis 6c
Cannabis 7b
cannabis 6c

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b+ 2
2
7b 1
1
7a 6
4
2
6c 7
7
6b 1
1
6a 1
1
vegeu totes les estadístiques