Escalada Candalla

  

Escoles properes

Loading...


Vies totes les vies »

Grau A-vista Flaix Assajat Total
8b+ - - 1 1
8b - - 3 3
8a+ - - 1 1
7c+ 2 - 1 3
7c 2 1 2 5
7b+ 2 1 4 7
7b 7 1 4 12
7a+ 3 2 - 5
7a 9 2 2 13
6c+ 1 1 - 2
6c 1 1 6 8
6b+ 2 - 1 3
6b 2 2 3 7
6a 3 4 - 7
5c 1 - - 1

Últims registres totes les vies »

Manco il papà Alta 7b+ cristiano78
Whisky maschio senza fischio? Alta 6b AV cristiano78
sciacalli di carta + un meriggio alle sei alta, bao 7c F claudio

Vies populars a Candalla

Escaladors més actius

Altres escoles populars a Itàlia