Ocibisi

Informations

  • 2020

ToposVoir toutes les voies »

Degré Total  
7a+ 1
1
7a 1
1
6c+ 2
2
6c 1
1
6b+ 2
1
1
6b 4
2
1
1
6a+ 2
1
1
6a 10
10
5c 3
3
5b 3
3

Dernières ascensions Voir toutes les voies »

02-05-2021
6a
Val Frenzela
02-05-2021
6a
Val Frenzela
02-05-2021
6a+
Val Frenzela

Falaises les plus fréquentées