Parder

Informacions

  • Oriol
  • Pardo
  • Sabadell
  • 1999
  • 2018
  • 2016

poc a poc!

Viestotes les vies »

Grau Total  
7b+ 1
1
7b 4
4
7a+ 6
5
1
7a 11
10
1
6c+ 2
2
6c 3
2
1

Fotos de parder totes les fotos »

21-05-2018

Últims encadenaments totes les vies »

13-01-2020
7a
Expo
Font Soleia Cap de trons
13-01-2020
7a+
Font Soleia Paret gran
13-01-2020
6c+
Font Soleia Paret gran

Escoles més freqüentades

Escoles preferides