3.5

Escalada Quirra

Últims registres totes les vies »

Settore centrale 7b+
Settore centrale 7a
Settore alto 7a+

Vies totes les vies »

Grau Total  
7c 1
1
7b+ 2
2
7b 1
1
7a+ 2
2
7a 2
1
1
6c+ 2
1
1
6c 3
1
1
1
6a+ 1
1
vegeu totes les estadístiques