Fosso Dell' Eremo | Fiume

Paria dei cieli (dx)

Via esportiva

Informacions

Comentaris


Més repeticions de Paria dei cieli (dx)

02-06-2007
6c
fede81

Més 6c de fustaki

6c
Railay Eagle Wall
6c
Montserrat Can Jorba
6c
Siurana Can Melafots

Més vies a Fosso Dell' Eremo

6b
Autodafè
(12 encadenaments) Fiume
7b
Silente
(10 encadenaments) Muro Bianco
6b
Vite parallele L2
(4 encadenaments) fiume
6c
Soli nei Passaggi
(5 encadenaments) Fiume
6b+
profumo di roccia L1+L2
(5 encadenaments) fiume
5c
Magò Girò
(2 encadenaments) Fosso Dell' Eremo Centrale
6b+
A scuola
(2 encadenaments) Fosso Dell' Eremo
6a
Victor Vittoria
(2 encadenaments) Paretina
7a+
Malfoy
(9 encadenaments)
7c 10+
Maya
(9 encadenaments) Grottone