Ponte San Quirino | Big area

I Desman

Via esportiva

Informacions

Comentaris


Més repeticions de I Desman

22-07-2022
7c+
macaco
26-10-2019
7c+
laivaz

Més 7c+ de fabietto

7c+
Braulins Grottino
7c+
Ponte San Quirino Big area
7c+
Braulins Eremo

Més vies a Ponte San Quirino

7b+
Eliminator
(4 encadenaments) Ponte San Quirino Big Area e Parabola
7b+
Jetsemani
(2 encadenaments) Ponte San Quirino Big area e Parabola
6a
Tempesta magnetica
(2 encadenaments) Ponte San Quirino
7c
Ladro di trapani
(2 encadenaments) Ponte San Quirino
7a
Combat Rock
(3 encadenaments) Ponte San Quirino Big area e Parabola
7b+
last gang
(3 encadenaments) Ponte San Quirino
6b
Il Regno dei ragni
(2 encadenaments) Ponte San Quirino
7c+
La traccia di Daniele
(4 encadenaments) Ponte San Quirino Big area e Parabola
7b
Revolution rock
(2 encadenaments) Ponte San Quirino Parabola
7a+ 10+
Dance on the riverbed
(3 encadenaments) Ponte San Quirino Big area e Parabola