Valdegobia | Campa

Elo

Via esportiva

Informacions

Encadenaments de Elo

Més vies a Valdegobia

Laranja ura (2 encadenaments) Valdegobia Bosque 6b+
Olatz (2 encadenaments) Valdegobia 8b+
Zintzarria (2 encadenaments) Valdegobia Kaparrak 6b
Kromapresas (4 encadenaments) Valdegobia 8a
Travesia Jindertroker (2 encadenaments) Valdegobia 7b+
Ghandi (4 encadenaments) Valdegobia 8a
Bichos (2 encadenaments) Valdegobia 7c
La mala (2 encadenaments) Valdegobia Campa 8a
Comando nabo (3 encadenaments) Valdegobia Chorreras 7a+
Parbulario (3 encadenaments) Valdegobia Kaparrak 6a