Caleda | Minorenni

Valentina

Via esportiva

Informacions

  • Caleda
  • Minorenni
  • 7b

Encadenaments de Valentina

Més vies a Caleda

Uomo Finito (7 encadenaments) Caleda El Cumbre 6b
Ti ricordi di Michel? (2 encadenaments) Caleda Delle minorenni 6c
Il ritorno di sergio (6 encadenaments) Caleda 7b+
Stati di agitazione (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c
una birra con Oscar (4 encadenaments) Caleda 7a+
Jenna (30 encadenaments) Caleda El Cumbre 7b
Olof (45 encadenaments) Caleda El Cumbre 7a
Pentarello (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6b+
Stanislao Movlinski (4 encadenaments) Caleda 6b+
Crimini del cuore (5 encadenaments) Caleda Minorenni 6c