Últims registres totes les vies »

Albbruck 5c
Albbruck 6a
Windbergfels 6b+

Escaladors més actius

Vies totes les vies »

Grau Total  
6c+ 5
5
6c 3
1
2
6b+ 5
2
3
6b 6
3
3
6a+ 13
1
12
6a 14
1
13
5c 11
11
5b 12
12
5a 1
1
vegeu totes les estadístiques