2.5

Escalada Ramales

Últims registres totes les vies »

Cuevamur 6a
Cuevamur 6a+
Camino 5c

Vies totes les vies »

Grau Total  
7a+ 2
2
7a 3
2
1
6c 2
2
6b 4
3
1
6a+ 3
2
1
6a 3
2
1
5c 2
1
1
vegeu totes les estadístiques