5.0

Escalada Escalete

Últims registres totes les vies »

Muro del fondo 7c+
Muro de arriba 7b+

Escaladors més actius

Vies totes les vies »

Grau Total  
7c+ 1
1
7b+ 1
1
vegeu totes les estadístiques