3.7

Escalada Caneva

Últims registres totes les vies »

6c
s.n
?
Cjarandes 7a
Cjarandes 7b+

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b+ 1
1
7a 1
1
6c 1
1
vegeu totes les estadístiques