Escalade à Friuli Venezia Giulia

Carte

Loading...


Dernières ascensions à Friuli Venezia Giulia

Tolmezzo Strabut 7a
?
Tolmezzo Strabut 6c
Tolmezzo Strabut 6b

Le top des ascensions à Friuli Venezia Giulia

Baratro 8c
Erto Big 8b+ 10+
Baratro 8b+

Falaises les plus fréquentées

(772 Topos)

Erto

(127 Topos)

Napoleonica

(85 Topos)

Somplago

(76 Topos)

Dardago

(63 Topos)

Travesio

(48 Topos)

Madrabau

Falaises les plus fréquentées 3 derniers mois

(15 Topos)

Napoleonica

(11 Topos)

Vigant

(6 Topos)

Aurisina

(6 Topos)

Madrabau

(6 Topos)

Tolmezzo

(4 Topos)

Costiera

Photos

11-09-2018
30-01-2021
25-02-2018
10-03-2021
21-12-2012

Utilisateurs les plus actifs

nickynarduz

(108 Topos)

fabietto

(93 Topos)

laivaz

(90 Topos)

dami_pd

(61 Topos)

brix

(59 Topos)

kunz78

(52 Topos)