Caleda | Delle minorenni

Ottobre Rosso

Via esportiva

Informacions

  • Caleda
  • Delle minorenni
  • 7c

Encadenaments de Ottobre Rosso

Més vies a Caleda

Acquario (6 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a+
Babooska (12 encadenaments) Caleda 7b
Uomo Finito (4 encadenaments) Caleda El Cumbre 6b
Le fantasie di Heidi (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c+
Mastro Geppetto (2 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a
Niagara (6 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a
Bradipo Bifido (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 7b+
Alice (10 encadenaments) Caleda El Cumbre 7a+
Stati di agitazione (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c
Soweto (13 encadenaments) Caleda 7a+