Ottobre Rosso

Via esportiva

Informacions

  • Caleda
  • Delle minorenni
  • 7c

Encadenaments de Ottobre Rosso

Més vies a Caleda

L'inferno dei bar (2 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c
Jenna (16 encadenaments) Caleda El Cumbre 7b
Le fantasie di Heidi (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c+
Supergiovane (5 encadenaments) Caleda Delle minorenni 8a
nuovi barbari (2 encadenaments) Caleda Minorenni 7b+
Otra Vez (17 encadenaments) Caleda 6c
Acida (5 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a+
Culominimo (13 encadenaments) Caleda El Cumbre 7b
Olof (28 encadenaments) Caleda El Cumbre 7a
Uomo Finito (4 encadenaments) Caleda El Cumbre 6b