Ottobre Rosso

Via esportiva

Informacions

  • Caleda
  • Delle minorenni
  • 7c

Encadenaments de Ottobre Rosso

Més vies a Caleda

Dolomia tremulis (9 encadenaments) Caleda 7a+
Stanislao Mowlinski (13 encadenaments) Caleda 6b+
Mastro Geppetto (2 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a
Jenna (16 encadenaments) Caleda El Cumbre 7b
Calcolo numerico (6 encadenaments) Caleda El Cumbre 6b
Niagara (6 encadenaments) Caleda El Cumbre 6a
Il ritorno di sergio (6 encadenaments) Caleda 7b+
Le fantasie di Heidi (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c+
Stanislao Movlinski (2 encadenaments) Caleda 6b+
Stati di agitazione (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c