Caleda | Delle minorenni

Ottobre Rosso

Via esportiva

Informacions

  • Caleda
  • Delle minorenni
  • 7c

Encadenaments de Ottobre Rosso

Més vies a Caleda

El Cumbre (23 encadenaments) Caleda 6c
Solo per un'idea (4 encadenaments) Caleda Delle minorenni 6c
Le fantasie di Heidi (3 encadenaments) Caleda El Cumbre 6c+
nuovi barbari (2 encadenaments) Caleda Minorenni 7b+
Stanislao Mowlinski (16 encadenaments) Caleda 6b+
Dolomia tremulis (9 encadenaments) Caleda 7a+
Supergiovane (7 encadenaments) Caleda Delle minorenni 8a
valentina (2 encadenaments) Caleda Delle minorenni 7b
Ti ricordi di Michel? (2 encadenaments) Caleda Delle minorenni 6c
Il ritorno di sergio (6 encadenaments) Caleda 7b+