4.9

Escalada Somaén

Escaladors més actius

Vies totes les vies »

Grau Total  
7c+ 1
1
7c 3
3
7b+ 3
2
1
7b 1
1
vegeu totes les estadístiques