4.9

Escalada Morata De Jalón

Últims registres totes les vies »

Torcas de chodes 5c
Torcas de chodes 5c
Torcas de chodes 6b+

Vies totes les vies »

Grau Total  
7a 1
1
6c 3
3
6b+ 1
1
6b 2
2
6a+ 1
1
6a 3
3
5c 3
3
vegeu totes les estadístiques

Escoles properes

Loading...

Altres escoles populars a Aragon, Espanya