Escalada Mont Dauphin

  

Escoles properes

Loading...


Vies totes les vies »

Grau A-vista Flaix Assajat Total
7c+ 2 - - 2
7c - - 1 1
7b+ 1 1 1 3
7b 5 2 1 8
7a+ 1 1 - 2
7a 7 4 - 11
6c 4 2 - 6
6b+ 1 - - 1
6b 1 - - 1
6a+ - - 1 1

Últims registres totes les vies »

Pimf El Poudinq 6c AV teospeleo
Cosmos Factory Cosmos 7a AV chiara
Yes futur Cosmos 7b AV chiara

Vies populars a Mont Dauphin

Escaladors més actius

Altres escoles populars a França