3.3

Escalada Limsky Kanal

Últims registres totes les vies »

Krugi 6b+
Gavranik 6c
Gavranik 5c

Vies totes les vies »

Grau Total  
8a 1
1
6c 2
2
6b+ 2
1
1
5c 1
1
vegeu totes les estadístiques

Escoles properes

Loading...