3.4

Escalada Hotel Baldo

Vies totes les vies »

Grau Total  
7c 1
1
7b 2
2
6c 2
1
1
6b 1
1
6a+ 4
4
6a 2
2
5c 2
2
5b 2
2
5a 2
2
vegeu totes les estadístiques