Escalada Grand Bois

  

Escoles properes

Loading...


Vies totes les vies »

Grau A-vista Flaix Assajat Total
7b+ 4 - 1 5
7b - 2 - 2
7a+ 3 1 1 5
7a 6 4 1 11
6c+ 1 - 1 2
6c 2 2 - 4
6b+ 1 - - 1

Últims registres totes les vies »

Bush Trou Sector 1 7a F chiara
Bush Trou Sector 1 7a AV robertored
Fuite en avant 7b+ chiara

Vies populars a Grand Bois

Fuite en avant (7b+) | Monkey face (6c+) | Buffalo Bill (7a) | La marie (6c) | La Noiraude (7a) | Voie Lactée (7a) | Bush Trou (7a) | L'obsédé gestuel (7a+) | Vache Folle (7a+) | La loyauté (7a)

Escaladors més actius

Altres escoles populars a França