3.6

Escalada Falesia Degli Amici

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b+ 2
2
7b 6
1
5
7a 2
1
1
6c 3
2
1
6b+ 1
1
6b 1
1
6a 1
1
vegeu totes les estadístiques