0.1

Escalada Boulder de Coll jovell

Últims registres totes les vies »

Sector Festa 6a
Festa 6b+
Festa 6c+

Escaladors més actius

Vies totes les vies »

Grau Total  
7b 1
1
6c+ 1
1
6b+ 2
2
6a+ 3
3
6a 2
2
5c 2
2
5b 1
1
5a 1
1
4a 1
1
vegeu totes les estadístiques

Escoles properes

Loading...